Om Rasen Engelsk Schecke

Joined: 9:30 PM - Aug 15, 2007

11:36 PM - Aug 01, 2017 #1

Dvergvedder løvehode ble godkjent på Allingsås utsillingen i Sverige 7/7 - 2007, og kom da inn som godkjent i stadaren fra 1/10 samme år.

Vektskala voksne dyr
1,01 - 1,40 = 4 p
1,41 - 1,90 = 5 p
1,91 - 2,00 = 4 p
2,01 - 2,20 = 3 p
2,21 = 0 p

Vektskala ungdyr
4 inntil 5 mnd: max 1,50 kg = 5 poeng
5 inntil 7 mnd: max 1,70 kg = 5 poeng
Max vekt: 2,20 kg


Poängskala: A färgade och vita
Vikt 5 p
Rasprägel och presentation 20 p
Kroppsform 20 p
Pälsens täthet 10 p
Pälsens kvalitet 10 p
Man 20 p
Färg 10 p
Kondition och vård 5 p
Summa = 100 p

Poengskala: B tecknade
Vekt 5 p
Rasepreg og presentasjon 20 p
Kropsform 20 p
Pelsens tetthet 10 p
Pelsens kvalitet 10 p
Manke 20 p
Farge og tegning 10 p
Kondisjon og pleie 5 p
Sum = 100 p


Rasprägel och presentation
Allmänna bestämmelser .

Öron
Högst upp på huvudet sitter två kraftiga öronknutor, vilka är beklädda med långa hår. Från
öronknutorna hänger, sett från sidan öronen rakt ned vid var sida med ljudöppningen inåt.
Sett framifrån, hänger öronen i en svag inåtvänd (konvex) båge. Öronen är rörformade vid
roten, de breder ut sig i en väl avrundad skedform. Öronen är kraftiga och väl behårade.
Längden mått från spets till spets skall vara minst 22 cm och längst 30 cm. Öronlängden skall
harmoniera med kroppsstorleken.

Huvud
Hanens huvud är mycket kort och kraftigt med böjd (konvex) nosrygg, bred panna och fylliga
kinder. Honans huvud är något längre och smalare men även hår gäller det att ju kortare,
bredare och mer avrundat huvudet är desto bättre är huvudformen.

Hals
Kort och mycket kraftig. Intrycket skall vara att huvudet sitter direkt på kroppen.
Hakpåse
Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck.
Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.
Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar och honor,
spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmonierar i storlek med
kroppsstorleken. Små öronknutor. Tunna öron, dålig avrundning, felaktig öronställning.
Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.
Diskvalificerande fel
Stora avvikelser från rasprägeln. Periodvis upprättstående öron, ett eller båda. Kortare öron
än 22 cm och längre än 30 cm. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse hos honor.
Hakpåse eller antydan därtill hos hanar.
standardkomitemote2007.doc Side - 7 - of 12

Kroppsform
Allmänna bestämmelser sidan 38.
En typisk Løvehode Dvärgvädur har en kompakt kroppsform. Den skall vara präglad av tung
och bred massiv kraftfullhet. Av alla raser har väduren den kortaste kroppen i förhållande till
vikten. Den korta kroppen skall ha stor bredd såväl fram som bak.
Bröst
Mycket brett och fast.
Rygg
Mycket bred och kraftig med god muskelansättning.
Rygglinje
Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn
båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.
Ben
Frambenen är mycket kraftiga, korta och raka samt åtskilda varvid kaninen får en låg
kroppsställning, bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen.
Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen mycket kraftiga och skall bäras parallellt med kroppen.
Lår
Kraftiga, muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.
Svans
Skall vara välutvecklad, rikt behårad och bäras an mot bakkroppen.
Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar.
Långsträckt kropp. Smalt bröst. Svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande
skulderblad, svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen,
högt markerat kors. Svankrygg. Plant, eller brant sluttande kors. Utskjutande lår.
Diskvalificerande fel
Total avvikelse från de förskrivna proportionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/bjöntramp
på frambenen. O- eller X-ben.
Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig, Mycket kort, svagt utvecklad svans.
Allmänna bestämmelser sidan 46
Lejonman
Ryggen, magen, nosen, öronen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårig.
Kinderna, pannan, nacken och brösten är långhårigt. Hos ungdjur fortsätter långhårigheten
från bröstet ner utmed nedre delen av sidorna och runt bakpartiet. Hårlängden inom ovan
nämnda delar bör vara mellan 5 – 8 cm.
Vanliga fel som medför poängavdrag
Vuxna djur med långhår inom de partier där de skall vara normalhårade. Avbrott med kort
hår i de långhåriga partierna. Om pälsen i den långhåriga partierna till största delen är
kortare än 5 cm.
Diskvalificerande fel
Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över hela kroppen. Örontofsar.
Samtliga långhårsområden har en hårlängd mindre än 4 cm.

Färg
Allmänna bestämmelser sidan 46.
Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg. Dessutom vit rödögd (albino)
och vit blåögd.
Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg.. Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckningar
Allmänna bestämmelser sidan 72
Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.

Arvefaktor på manke
(MM) Dobbeltmanket + (MM) Dobbeltmanket = 100% dobbeltmanket.
(MM) Dobbeltmanket + (Mm) Enkeltmanket = 50% dobbeltmanket, 50% enkeltmanket.
(MM) Dobbeltmanket + (mm) Normalhåret = 100% enkeltmanket.
(Mm) Enkelmanket + (mm) Normalhåret = 50% enkelmanket, 50% normalhåret


svart dv løvehode i Harrogate 26.01.2008
Første dvergvedder løve i Sverige som ble registrert fikk 94 poeng.
Smedagårdens og Hagabergs kaningård som eier denne.


sort 95, eier/foto: HH


Blå variant 94,5 poeng, eier/foto: HH


95,5 poeng hun 0,1 Japaner variant i sort/gul, eier: Line Hagen,Japaner, Blå-Gul, 95-95-95,5 poeng ,Eier: Line Hagen


Viltgrå variant, eier: Line Hagen/Hanne Ringerike


Madagaskar variant, 95 poeng. Eier: Sandra Hansson

Engelsk schecke i havanna er det noen som har et å lånde hit??

Ikke godkjente farger


Viltblå, Eier/foto: Ingerid Hestvik Grimelid

Englsk Schecke helfargede, alle schecker vil få både hvitscheker (sterkt undertegnede bør ikke avles på) og helfargede unger. Disse er ikke godkjent til utstilling, men er helt ok i avle om de pares med en tegnet kanin.


Sort-gul japaner

Helblå Englsk Schecke

Hvordan tegning


Ålestreken skal gå helt fra halens tupp og fram til ørene. Halens overside skal være farget, undersiden hvit. Ålen skal være så rett som mulig, Den skal ha gjevn bredde, ca 1,5 til 2,5 cm og ha så lite hvite hår som over hode mulig.


Bak ørene skal ålen gå ut i ei kile som omkranser ørene, for så å avslutte så rett som mulig foran i pannen på kaninen. Ørene skal være kraftige og godt behåret med kraftig tegningsfarge uten hvitt i hele sin lengde.


Øyenringen skal være så rund som mulig og omkranse hele øyet, heslt uten noen "viker". Kinnflekken skal være skilt fra øyenringen og være frittstående. Øyenringen må heller ikke ha kontakt med panne eller øretegning.


Snutetegning eller sommerfugl, skal sitte slik at den nettopp ser ut som dette. Tagningen skal ha hvit under hake/munn, helt fram på underleppa. Men ikke noe hvit i resten av sommerfulen. Tegningen skal ha så rudene "horn og vinger" som mulig. Sommerfugelen må ikke være så stor at den kommer i kontakt med kinnflekk eller øyering.


Kroppens tegning er perlerad, som går fra nakke til bak mot haleroten. Flekkene skal være så gjemt fordelt som mulig i denne perlerade og som er frittstående og ikke sammenvokst. Kanine skal være så lik som mulig på høyre og vesntre siden av kroppen.


Undersiden skal ha så lite fargeflekker som over hode mulig!

http://bilder.hunden.no/hunden/brukerbilde...nitt/224497.jpg

Hvitschecke unge
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: