Om Rasen Blå Wiener

Joined: 9:30 PM - Aug 15, 2007

10:39 PM - Aug 01, 2017 #1

De blå dukket opp i en besetning av belgisk kjempe i Østerrike i 1890 hos en oppdretter med navnet Schults. Og den ble for første gang vist i Wien i 1895. Da under navnet Blå Wiener kjempe. Kjennetegnet på rasen er en mørk tett blåfarget pels, og blågrå øyne. Etter hvert som rasen ble mer populær og utbrett, ble dyra avlet mindre og mer kompakte. De har i dag en forholdsvis kort og bred kropp, med et kraftig hode. Wieneren gir utrykk for kompakthet. De ble da også flyttet over fra kjempe til stor rase, der de er i dag. Blå wiener har hele tiden kommet i skyggen av blå bever, og sine glansdager hadde den nok på 1950 tallet, som kjøttkanin da den er en hurtigvoksende kanin. Den har vært i Nordisk kaninstandard fra 1937.

Vektskala
4,21-4,40kg = 3 p
4,41-4,60kg = 4 p
over 4,61kg = 5 p

Vektskala ungdyr
4-5 mnd 3,3 kg
5-6 mnd 3,9 kg
6-7 mnd 4,3 kg


Poengskala:
Vekt 5 p
Rasepreg og presentasjon 10 p
Kroppsform 40 p
Pelsens tetthet 10 p
Pelsens kvalitet 10 p
Farge 20 p
Kondisjon og pleie 5 p
Sum 100 pBlå wiener 96p, foto: Silje Tellefsen, eier: Kai Tveten.
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: