Balkanska narodna basna

Balkanska narodna basna

Joined: December 16th, 2005, 11:11 pm

March 3rd, 2006, 12:09 am #1

Jedan vuk se zarekao sto ne jede mesa i posao u pustinju sto bi se posvetiti.
Cestom sreo je jato gusaka. Po svome obicaju jedna guska podigne glavu i stane sikati . Vuk je uhvati i pojede.
Tada ga seljaci uhvate i dovede u sud. Sudac upita vuka zasto je to ucinio, a taj odgovori : " A zasto sice na sveca ? "
Quote
Like
Share