Holaaa Elenka Slovakia

Holaaa Elenka Slovakia

Joined: June 29th, 2009, 10:32 am

June 27th, 2011, 6:14 pm #1

Elenka moja, denne èakám u nekoneène dlhý èas, e sa ozve tu na fóre, e ma poteí dobrou správou o tom, e u má hotovú novú stránku o naej Silvii. Poslala som ti párkrát aj pozdrav na tvoju mailovú adresu. Nechcem na teba tlaèi, lebo nepochybujem, e má tie málo èasu, ale ak sa ti dá, aspoò kratuèko sa ozvi.
Zatia¾ a srdeène pozdravujem a ako obvykle posielam ti ve¾ké objatie. Èaukooooo maria
Quote
Like
Share