Video hướng dẫn AE về phần Profile của MEM TieuSao.Com

Tuyền Choăt iTV
Đại tướng
Đại tướng
Joined: April 16th, 2012, 8:57 am

July 5th, 2012, 3:49 pm #1

Thấy 1 số bạn có thắc mắc về phần này
mình làm cái video này hướng dẫn các bạn
Bạn nào chưa biết thì nên tham khảo
Còn biết rồi thì chém nhẹ nhé "<>

:D
Quote
Like
Share

Akira Ph&#432;&#417;ng
Đại tướng
Đại tướng
Joined: October 5th, 2010, 12:21 pm

July 5th, 2012, 6:34 pm #2

hướng dẫn rất chuyên nghiệp cám ơn bạn nhiều lắm
&#272;&#7841;i L? S?o Uy T?n Ch&#7845;t L&#432;&#7907;ng Cick Ngay
c? g? i?n l&#7841;c m?nh nh? Akira Ph&#432;&#417;ng 0933890019 ( kh?ng g&#7885;i &#273;&#432;&#7907;c g&#7885;i qua s&#7889; 01694611833nh?!)
yh hoangducphuong_hp
ATM agibank ch? nh?nh bi?n h?a 5990205365901 ch&#7911; t?i kho&#7843;nNguy&#7877;n V&#259;n Lu?n

Quote
Like
Share

Joined: July 1st, 2012, 2:26 am

July 6th, 2012, 12:02 am #3

thank bạn rất bổ ích , đúng cái mình cần
Quote
Like
Share

quangthanh
Đại tướng
Đại tướng
Joined: December 12th, 2011, 10:14 am

July 6th, 2012, 1:52 am #4

rất bổ ích
club ti?u s?o BI?N H?A tr?n facebook
NHAN S&#7854;C C? H&#7840;N
TH&#360; &#272;O&#7840;N V? BI?N
&#272;&#7896; &#272;I?N V? &#272;&#7888;I
N?I D&#7888;I V? &#272;&#7882;CH
Quote
Like
Share

quanganh_ts
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Joined: June 26th, 2012, 2:13 pm

July 6th, 2012, 6:25 am #5

cảm ơn rất nhiều
Anh th? h?n em r&#7891;i &#273;&#7875; em t?t c?n h&#417;n th&#7845;y th&#7857;ng kh?c h?n em

Quote
Like
Share


TP_Tình_Bu&#7891;n
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: March 26th, 2012, 9:02 am

July 13th, 2012, 2:42 pm #7

đc có tố chất

___TP_T?nh_Bu&#7891;n___
_________________________________________
Cung C&#7845;p Tr?c L?m Ti?u, S?o M&#7885;i K?ch C&#7905;, S&#7889; L&#432;&#7907;ng Tr?n To?n Qu&#7889;c
Ngu&#7891;n Tr?c: Xu?n Lai-Gia-B?nh-B&#7855;c Ninh
Chi Ti&#7871;t Li?n H&#7879;: 0985499419
Facebook: https://www.facebook.com/tptinhbuon
&#272;&#259;ng Lu?n STK Ng?n H?ng Cho R&#7921;c R&#7905;.
_________________________________
Nguy&#7877;n V&#259;n T?m
Ng?n H?ng &#272;?ng ? Gia B?nh B&#7855;c Ninh
STK: 0109260969
Quote
Like
Share

tinhnguyentrepci
Binh nhất
Binh nhất
Joined: July 13th, 2012, 4:32 am

July 13th, 2012, 3:00 pm #8

Làm theo hướng dẫn của kậu làm tớ mất nick rùj.huhu.lấy lại nick cho tuj đj
Quote
Like
Share

Zx..xZ
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: May 27th, 2012, 5:25 pm

July 13th, 2012, 3:07 pm #9

Tinhnguyentrepci wrote:Làm theo hướng dẫn của kậu làm tớ mất nick rùj.huhu.lấy lại nick cho tuj đj
làm sao mà mất luôn nick vậy >-<o[ >-<o[ >-<o[
Quote
Like
Share

Tuy&#7873;n Cho&#259;t iTV
Đại tướng
Đại tướng
Joined: April 16th, 2012, 8:57 am

July 13th, 2012, 3:17 pm #10

Tinhnguyentrepci wrote:Làm theo hướng dẫn của kậu làm tớ mất nick rùj.huhu.lấy lại nick cho tuj đj
bạn nói thê nào ấy híc
Mất nick làm sao đc
đấy là cách thay đổi profile thông tin chứ liên quan gì mà mất pass đc :(
Quote
Like
Share