Trác mã(卓玛) - Lý Văn Vệ

tranquynhpro_9x
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: September 1st, 2011, 11:27 am

February 16th, 2014, 10:57 am #1

Quote
Like
Share

Tấn Hiếu
Thượng u?
Thượng u?
Joined: April 1st, 2013, 12:57 pm

February 17th, 2014, 10:51 am #2

tranquynhpro_9x wrote:
lão vệ cầm sáo như lày sao thổi sáo việt nam 10 lỗ được nhỉ ;l>
Quote
Like
Share

Trần Chinh
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: November 19th, 2013, 5:47 am

February 17th, 2014, 2:52 pm #3

Lão thổi hay thế rứa :maj: *:[]
Facebook: Chin Pro
Quote
Like
Share

tranquynhpro_9x
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: September 1st, 2011, 11:27 am

February 20th, 2014, 9:38 am #4

tanhieu2003 wrote:
tranquynhpro_9x wrote:
lão vệ cầm sáo như lày sao thổi sáo việt nam 10 lỗ được nhỉ ;l>
Cầm thế chắc không chơi được sáo 10 lỗ :D
Quote
Like
Share

Tấn Hiếu
Thượng u?
Thượng u?
Joined: April 1st, 2013, 12:57 pm

February 20th, 2014, 11:03 am #5

có ai cảm âm được bài này không nhỉ :D
Quote
Like
Share

anhtuan_hdtv
Đại t?
Đại t?
Joined: October 5th, 2011, 8:41 am

February 22nd, 2014, 8:23 am #6

tranquynhpro_9x wrote:
Anh có beat không cho em với!
_((
Quote
Like
Share


tranquynhpro_9x
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: September 1st, 2011, 11:27 am

February 22nd, 2014, 12:49 pm #8

Beat thì hiện tại mình chưa có.. để mình thử tìm kiếm xem có beat không... nếu có beat sẽ up lên cho anh em ^^
Quote
Like
Share

anhtuan_hdtv
Đại t?
Đại t?
Joined: October 5th, 2011, 8:41 am

February 23rd, 2014, 4:42 am #9

Tấn Hiếu wrote:có ai cảm âm được bài này không nhỉ :D
Mình tự cảm âm nè! ;l>
L R' R' D' R' F' R' - R'
R' D' L D' L S L S, R F L D' L
L R' R' D' R' R' D' L
S L D' L D' L-L R
L R' R' D' R' F' R' F'-F'...
R' F' F', R' F' R', R'-R' S
.......( chưa cảm âm được)
Điệp khúc:
R' D' R' D' L, L D' R', F' R' F' S'
R' R' F' S', S' R', D' R' D' L
L R' R' D' R' F' R' R', D' R' D', D' R' D', S D' L
R R R F L R' L L, L D' R', R' S'-L' F' R'.
#cj] #cj]
_((
Quote
Like
Share

maiquocvo
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Joined: October 30th, 2012, 8:26 am

February 23rd, 2014, 4:46 am #10

Lý Văn Vệ thì nói làm gì nữa quá hay rồi
Quote
Like
Share