tân Nữ nhi tình

dinhthinhvu
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 27th, 2013, 12:05 pm

May 18th, 2013, 2:41 pm #1

Bước phong trần tạm thời dừng g?t
Đời phong lưu vẫn m?i phong lưu
Gi? cuốn bụi trần đem theo l?
Từng bước ch?n đi, vọng tiếng buồn
Phong Lưu , Tr?c T?ng đời c?ng tử
Học h?nh , thi cử phận thư sinh
Thi?n ni?n , vạn kiếp duy t?nh hận
Đa t?i , đa nghệ ... chỉ th?ch đa th?

Quote
Like
Share

MrBamBoo
Thượng u?
Thượng u?
Joined: May 15th, 2013, 8:41 am

May 18th, 2013, 3:08 pm #2thT
Quote
Like
Share