dinhthinhvu
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 27th, 2013, 12:05 pm

June 16th, 2013, 1:48 pm #2

admin cho e hỏi tí: sao e ko cho video ở youku sang đây được vậy?
e phải tải nó về rùi cho lên youtube rồi mới cho lên đây được
Bước phong trần tạm thời dừng g?t
Đời phong lưu vẫn m?i phong lưu
Gi? cuốn bụi trần đem theo l?
Từng bước ch?n đi, vọng tiếng buồn
Phong Lưu , Tr?c T?ng đời c?ng tử
Học h?nh , thi cử phận thư sinh
Thi?n ni?n , vạn kiếp duy t?nh hận
Đa t?i , đa nghệ ... chỉ th?ch đa th?

Quote
Like
Share

Tiêu sáo
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 19th, 2009, 1:55 pm

June 16th, 2013, 1:50 pm #3

sao ko cho dc? đơn giản thôi mà, lấy cái link flash có đuôi .swf của nó rồi chèn như chèn flash thôi mà
Quote
Like
Share

dinhthinhvu
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 27th, 2013, 12:05 pm

June 16th, 2013, 2:01 pm #4


dc ròi
thank admin nhá
Bước phong trần tạm thời dừng g?t
Đời phong lưu vẫn m?i phong lưu
Gi? cuốn bụi trần đem theo l?
Từng bước ch?n đi, vọng tiếng buồn
Phong Lưu , Tr?c T?ng đời c?ng tử
Học h?nh , thi cử phận thư sinh
Thi?n ni?n , vạn kiếp duy t?nh hận
Đa t?i , đa nghệ ... chỉ th?ch đa th?

Quote
Like
Share

boi
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: June 23rd, 2012, 11:29 am

June 19th, 2013, 1:37 am #5

^o^ ^o^ ^o^ share beat nào admin
Cung thương vi v?t lưng chừng
Đ?n d?y đ?i ngả nhớ thương ngậm ng?i
Lỗi đ?n hay lỗi do trời
Nhịp ?m đứt đoạn chơi vơi t?nh sầu
Quote
Like
Share