KimYooShe
Thượng tướng
Thượng tướng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
birthday 12 Feb 1994
Groups
Joined April 28th, 2012, 5:30 am
Last active November 10th, 2016, 10:59 am
Total posts 638 Search user’s posts
(0.29% of all posts / 0.27 posts per day)