rains85
Thượng tướng
Thượng tướng
Họ và tên: H Q T
Quê quán: Hòa Bình
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Hòa Bình
birthday 22 Sep
Groups
Joined May 20th, 2011, 1:55 pm
Last active June 22nd, 2017, 4:11 am
Total posts 763 Search user’s posts
(0.34% of all posts / 0.28 posts per day)

Signature