hoanghong_ls
Trung tướng
Trung tướng
Họ và tên: hsh
Quê quán: cl - lạng sơn
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: lạng sơn
birthday 14 Jul 1988
Groups
Joined March 13th, 2012, 3:34 am
Last active October 30th, 2017, 4:02 pm
Total posts 495 Search user’s posts
(0.22% of all posts / 0.21 posts per day)

Signature

Vi vu ti&#7871;ng gi? ngang tr&#7901;i
Vi vu ti&#7871;ng s?o g&#7885;i m&#7901;i h&#7891;n ai
Vi vu th&#7843; m&#7897;ng m&#417; bay
Vi vu qu?n h&#7871;t &#273;&#7855;ng cay c?i tr&#7847;n.