$Thích$
Trung tướng
Trung tướng
Họ và tên: Đỗ văn Trọng
Quê quán: Ý Yên - Nam Định
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: tổ 3 phường lộc hạ
birthday 12 Dec 1991
Groups
Joined February 5th, 2012, 1:25 am
Last active November 8th, 2015, 4:32 am
Total posts 412 Search user’s posts
(0.19% of all posts / 0.17 posts per day)

Signature


A &#273;i &#273;? ph&#7853;t Ph?p Hi&#7879;u c&#7911;a B&#7847;n T&#259;ng l? Th?ch Ti&#7873;n M&#7863;t