vipvominhduy
Trung tướng
Trung tướng
Họ và tên: Võ MInh Duy
Quê quán: Long ho, vinh long
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: vinh long
birthday 1 Oct 1997
Groups
Joined January 13th, 2012, 4:58 am
Last active May 15th, 2018, 1:11 am
Total posts 440 Search user’s posts
(0.20% of all posts / 0.18 posts per day)

Signature

S?o tr?c V&#297;nh Long | cam k&#7871;t s&#7843;n ph&#7849;m r&#7867; v? ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng ch&#7881; t&#7915; 50k
Li?n h&#7879; tr&#7921;c ti&#7871;p: 0124 666 2992
Facebook mua b?n, t?c ph&#7849;m th?nh vi?n: https://www.facebook.com/saotrucvl/
K?nh Youtube chia s&#7869; b?i h?t, test s?o: https://www.youtube.com/channel/UCKUaje ... gBKrMFJS6A
Email: saotrucvinhlong@gmail.com
Mong &#273;&#432;&#7907;c m&#7885;i ng&#432;&#7901;i &#7911;ng h&#7897;.