Akira Phương
Đại tướng
Đại tướng
Yahoo! screen name hoangducphuon_hp
Họ và tên: Hoàng Đức Phuơng
Quê quán: Hà Tây
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): 1 - 2 năm
Nơi ở hiện nay: Tổng Đà Cái Bang
birthday 29 Mar 1990
Groups
Joined October 5th, 2010, 12:21 pm
Last active February 27th, 2018, 4:40 am
Total posts 3423 Search user’s posts
(1.54% of all posts / 1.18 posts per day)

Signature

Đại L? S?o Uy T?n Chất Lượng Cick Ngay
c? g? i?n lạc m?nh nh? Akira Phương 0933890019 ( kh?ng gọi được gọi qua số 01694611833nh?!)
yh hoangducphuong_hp
ATM agibank ch? nh?nh bi?n h?a 5990205365901 chủ t?i khoảnNguyễn Văn Lu?n