thanhtruyen
Đại tướng
Đại tướng
Họ và tên: VÔ TÂM
Quê quán: NÚI ÔNG TIÊN
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: NÚI TIÊN ÔNG
birthday 23 Jul 1989
Groups
Joined November 20th, 2011, 2:06 pm
Last active November 21st, 2014, 3:57 am
Total posts 1392 Search user’s posts
(0.63% of all posts / 0.56 posts per day)