dargonkid
Thượng u?
Thượng u?
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long
Quê quán: Hà Tĩnh
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Bình Phước
birthday 11 Jun 1999
Groups
Joined September 30th, 2015, 2:46 pm
Last active January 15th, 2016, 1:34 pm
Total posts 36 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.03 posts per day)