emthickra3
Trung sĩ
Trung sĩ
Họ và tên: Sói Ultimate
Quê quán: Bình Định
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Đắk La
birthday 7 Apr 1993
Groups
Joined May 23rd, 2015, 4:14 am
Last active July 12th, 2015, 10:54 pm
Total posts 12 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.01 posts per day)