Metallilu
Thượng u?
Thượng u?
Họ và tên: Metallilu
Quê quán: Metallilu
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Metallilu
birthday 1 Jan 1988
Groups
Joined November 2nd, 2013, 2:19 am
Last active June 10th, 2018, 7:00 am
Total posts 32 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.02 posts per day)