itbn2219
Trung sĩ
Trung sĩ
Họ và tên: Nguyễn Trân
Quê quán: Bắc Ninh
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
birthday 26 Dec 1989
Groups
Joined September 4th, 2013, 1:12 pm
Last active January 26th, 2016, 9:21 am
Total posts 13 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature

Nguyen Tran Flute
S&#7842;N PH&#7848;M S?O TR?C CH&#7844;T L&#431;&#7906;NG CAO DO NSUT &#272;INH LINH CH&#7870; T?C V? TH&#7848;M ?M