nguoiban00
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Họ và tên: Cô Tinh Độc Ngâm
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
birthday 1 Jan
Groups
Joined August 21st, 2013, 8:39 am
Last active June 3rd, 2016, 3:18 pm
Total posts 139 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.07 posts per day)