đô thăng
Trung tướng
Trung tướng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): 1 - 2 năm
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
birthday 19 Jun
Groups
Joined August 8th, 2013, 3:26 pm
Last active May 4th, 2018, 4:14 pm
Total posts 473 Search user’s posts
(0.21% of all posts / 0.25 posts per day)

Signature

Let Your Life Speak