duydinh319mt
Binh nhất
Binh nhất
Họ và tên: Trần Duy Định
Quê quán: Nam Định
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Đà Nẵng
birthday 5 Jul 1975
Groups
Joined August 4th, 2013, 1:47 am
Last active March 13th, 2014, 9:32 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.00% of all posts / 0.00 posts per day)