huubangbc
Thượng u?
Thượng u?
Họ và tên: Trần Hữu Bằng
Quê quán: Nam Định
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Bến Cát, Binh Dương
birthday 15 Apr 1999
Groups
Joined May 20th, 2013, 11:33 am
Last active September 27th, 2017, 8:23 am
Total posts 57 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.03 posts per day)