lat267
Thượng u?
Thượng u?
Họ và tên: tran ngoc nguyen
Quê quán: BR-VT
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: ap 7
birthday 26 Jul 1987
Groups
Joined February 7th, 2013, 12:02 pm
Last active January 17th, 2018, 2:46 am
Total posts 34 Search user’s posts
(0.02% of all posts / 0.02 posts per day)