Dược Thiên Sầu
Thượng tướng
Thượng tướng
Họ và tên: Ma Kiếm
Quê quán: Ma Giới
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): 1 - 2 năm
Nơi ở hiện nay: Mộ Quang Chi Thành
birthday 21 Dec 1990
Groups
Joined July 26th, 2011, 3:16 pm
Last active March 6th, 2018, 5:05 am
Total posts 606 Search user’s posts
(0.27% of all posts / 0.23 posts per day)

Signature

Ch?n hết y?u thương v?o dĩ v?ng
V?i cuộc t?nh kia dưới mộ s?u
Phủ lớp khăn tang h?nh b?ng cũ
M?y kh?i tan rồi cuộc t?nh đau

Vạn kiếp thi?n thu y?u l? khổ
Thi?n thu vạn cổ khổ vẫn y?u