Jie
Đại tướng
Đại tướng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
birthday 25 May 1989
Groups
Joined August 16th, 2012, 7:49 am
Last active November 20th, 2017, 1:34 am
Total posts 1668 Search user’s posts
(0.75% of all posts / 0.75 posts per day)

Signature

<;;__
C&#7889;c..c&#7889;c..c&#7889;c...ch&#7919; k? c&#7911;a b&#7847;n t&#259;ng &#273;? b&#7883; admin x?a...thi&#7879;n tai..thi&#7879;n tai.....