Basketboy
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Groups
Joined August 14th, 2010, 12:47 am
Last active February 15th, 2017, 1:14 am
Total posts 124 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.04 posts per day)

Signature

D&#7840;Y S?O TR?C, S?O M?O MI&#7876;N PH? T&#7840;I TH?I NGUY?N -face https://www.facebook.com/thecuongcemp
http://chothai.vn/biz/showthread.php?19 ... hai-Nguyen
&#273;&#7883;a ch&#7881;: nh? s&#7889; 2 t&#7893; 32 ph&#432;&#7901;ng quang trung, C?ch &#272;H Y 1km &#273;&#432;&#7901;ng &#273;i v?o c&#7847;u s&#7855;t &#272;H CNTT.
&#272;T: 0912 606063- 0983 589 527 m?nh t?n C&#432;&#7901;ng


200 X450 GOC by