boi
Thượng tướng
Thượng tướng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Groups
Joined June 23rd, 2012, 11:29 am
Last active May 11th, 2014, 11:47 am
Total posts 757 Search user’s posts
(0.34% of all posts / 0.33 posts per day)

Signature

Cung th&#432;&#417;ng vi v?t l&#432;ng ch&#7915;ng
&#272;?n d?y &#273;?i ng&#7843; nh&#7899; th&#432;&#417;ng ng&#7853;m ng?i
L&#7895;i &#273;?n hay l&#7895;i do tr&#7901;i
Nh&#7883;p ?m &#273;&#7913;t &#273;o&#7841;n ch&#417;i v&#417;i t?nh s&#7847;u