Tớ Đã Sai Rùi
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Họ và tên: Tớ Đã Sai Rùi
Quê quán: Hà Nội
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
birthday 31 Oct 1993
Groups
Joined June 16th, 2012, 9:03 am
Last active May 5th, 2015, 11:15 am
Total posts 206 Search user’s posts
(0.09% of all posts / 0.09 posts per day)

Signature

Khi b&#7847;n c?ng, ch&#7881; c&#7847;n c? m&#7897;t ng&#432;&#7901;i b&#7841;n tri k&#7927; &#7903; b?n c&#7841;nh, th&#7871; &#273;? l? h&#7841;nh ph?c r&#7891;i... &#9829; &mjj[] "<>