caotriminh_hp
Trung tướng
Trung tướng
Interests Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?Tổng quản kho vũ kh?
Họ và tên: Cao Trí Minh
Quê quán: Tiên Lãng, Hải Phòng
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Xuân Thủy, Hà Nội
birthday 30 Apr 1989
Groups
Joined November 23rd, 2010, 12:13 am
Last active September 14th, 2016, 2:03 am
Total posts 486 Search user’s posts
(0.22% of all posts / 0.17 posts per day)

Signature

TRUNG T?M NH&#7840;C C&#7908; GUITAR - S?O TR?C CAO TR? MINH:
http://saotructriminh.com/ - http://caotriminh.com/
Chuy&#7875;n h?ng t&#7853;n nh? r&#7891;i thanh to?n (Ship COD to?n qu&#7889;c)- Xin LH:0973.410.400.
http://www.facebook.com/caotri.minh - http://www.youtube.com/caotriminh