Tiêu sáo
Đại tướng
Đại tướng
Họ và tên: Hùng Cường
Quê quán: Bắc Giang City
Giới tính: Nam (male)
Số năm chơi sáo (tiêu): <1 năm
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Groups
Joined January 19th, 2009, 1:55 pm
Last active August 31st, 2018, 3:32 pm
Total posts 2521 Search user’s posts
(1.14% of all posts / 0.71 posts per day)