Lá thư biệt ly - 離書 - Đàm Miên Hoa

Terumoto Hayashi
Trung tướng
Trung tướng
Joined: June 21st, 2014, 6:12 am

August 1st, 2015, 3:03 pm #1sheet:Mời mọi người thưởng thức! [()] [()] [()]
Người đi một nửa hồn t?i mất,
một nửa hồn kia....

đứng chửi thề.

Quote
Like
Share

hungdainhan
Thượng u?
Thượng u?
Joined: April 12th, 2015, 3:06 am

August 2nd, 2015, 1:24 pm #2

Bác làm gì mà đăng 3 bài liên tiếp dữ dội vậy?
?i sinh phận
Where is the love?

....
There is only pain...?
T?nh sinh vong
Quote
Like
Share

dakdragon
Binh nhất
Binh nhất
Joined: February 15th, 2015, 1:47 pm

August 2nd, 2015, 4:37 pm #3

nhạc hay quá bác ạ
Last edited by dakdragon on August 2nd, 2015, 4:39 pm, edited 1 time in total.
Quote
Like
Share

Terumoto Hayashi
Trung tướng
Trung tướng
Joined: June 21st, 2014, 6:12 am

August 2nd, 2015, 4:43 pm #4

Xin lỗi mấy thím nhóe, mạng lag nó đăng 1 lúc 3 bài luôn! :D :D :D
Người đi một nửa hồn t?i mất,
một nửa hồn kia....

đứng chửi thề.

Quote
Like
Share

aquan_flute
Trung sĩ
Trung sĩ
Joined: April 5th, 2015, 9:48 am

August 6th, 2015, 7:27 am #5

hình như đây không phải sáo mà là đàn nhị thì phải..
Kh?ng c? việc g? kh?
Chỉ sợ l?ng kh?ng bền
Đ?o n?i v? lấp biển
Quyết ch? ắt l?m n?n...!
Quote
Like
Share