giúp mình tên nhạc nền piano

Joined: June 24th, 2012, 4:11 am

January 27th, 2014, 5:37 pm #1

Như tiêu đề. Ai rành piano violin hay nhạc cổ điển. Có bạn nào biết tên nhạc nền piano trong bài rap nay ko???
Chị Trang vào giúp với
http://youtube.com/watch?v=IFQKpwMuMVM
Gi? Y?u em Gi? đưa em đến tận ch?n trời
https://www.facebook.com/nguyenhoangthan.5121994
Quote
Like
Share

Joined: June 24th, 2012, 4:11 am

January 30th, 2014, 7:45 am #2

Up
Gi? Y?u em Gi? đưa em đến tận ch?n trời
https://www.facebook.com/nguyenhoangthan.5121994
Quote
Like
Share