luckhuyet
Đại t?
Đại t?
Joined: October 21st, 2012, 2:59 am

October 6th, 2013, 11:47 am #2

bác nào cảm âm hộ em bài này với
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dont- ... kG8hB.html
Quote
Like
Share

nghia1991hn
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: February 9th, 2012, 2:59 am

October 6th, 2013, 1:23 pm #3

bài này là bài "Hai dòng ngược xuôi" mà bạn "<>
M&#7897;t ti?u,m&#7897;t s?o
M&#7897;t &#273;?n,m&#7897;t c?n
&#272;?ng t?y nam b&#7855;c
B&#7889;n ph&#432;&#417;ng l? nh?
Quote
Like
Share

nghia1991hn
Thượng tướng
Thượng tướng
Joined: February 9th, 2012, 2:59 am

October 6th, 2013, 1:24 pm #4

Cảm âm cho bạn đây
2 dòng ngược xuôi

là đồ rê đồ rê,fa' mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol' mi rê đồ là rê

là đồ rê đồ rê,fa' mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol' mi rê đồ là rê

rề mi fa fa'-mi rê đồ la rê
rề mi fa fa'-mi rê đồ rế-đô là
sol la si đô rế ,mí rề rề mi fa'
mi fa' mi rê đồ rế-đô la

là đồ rê đồ rê,fa' mi rê đồ rế-đô là
rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề
đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa
mi sol' mi rê đồ là rê
Nguồn Saotruc.vn
M&#7897;t ti?u,m&#7897;t s?o
M&#7897;t &#273;?n,m&#7897;t c?n
&#272;?ng t?y nam b&#7855;c
B&#7889;n ph&#432;&#417;ng l? nh?
Quote
Like
Share