Cho tôi chút ánh sáng (nhạc phim 3 chàng ngốc)

Tiêu sáo
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 19th, 2009, 1:55 pm

November 1st, 2014, 4:22 pm #1

Gime me some sunshine
mình rất thích bài này, hay và ý nghĩa, phim thì hay thôi rồi, ai chưa xem thì nên xem nha "3 idiots"
Quote
Like
Share