cho hỏi tý về lúp bình chánh

keylogin
Binh nhất
Binh nhất
Joined: August 23rd, 2013, 4:06 am

August 24th, 2013, 4:14 am #1

<a>: nghe võ lâm đồn ở công viên j đó ?[] gần chợ bình chánh có 1 số huynh đệ tập sáo ở đó phài k zậy a e,, có thể hd mình tập chung k, mình là mem mới, đam mê có thừa >-<o[ mà vẫn chư být thổi @*jj
Quote
Like
Share