[Chương trình] - Hội ngộ Tiếng sáo Việt

itbn2219
Trung sĩ
Trung sĩ
Joined: September 4th, 2013, 1:12 pm

July 16th, 2014, 6:41 am #1

Mời các bạn cùng nghe các tác phẩm đc biểu diễn trong trước trình qua tiếng sáo của các Nghệ sĩ: NSUT Đức Liên, NSUT Đinh Linh, NS Ngọc Anh, NS Hoàng Anh, NS Bùi Công Thơm,...

Nguyen Tran Flute
SẢN PHẨM S?O TR?C CHẤT LƯỢNG CAO DO NSUT ĐINH LINH CHẾ T?C V? THẨM ?M
Quote
Like
Share