10 Ca Khúc Nhạc Hoa Bất Hủ rất hợp với sáo tiêu

Tiêu sáo
Đại tướng
Đại tướng
Joined: January 19th, 2009, 1:55 pm

November 8th, 2014, 12:43 pm #1

10 Ca Khúc Nhạc Hoa Bất Hủ

Quote
Like
Share

nh0knobjta1010
Trung sĩ
Trung sĩ
Joined: October 24th, 2014, 5:10 pm

November 8th, 2014, 3:18 pm #2

cho xin cảm âm luôn đy các pro :D
Quote
Like
Share

vohnam
Trung sĩ
Trung sĩ
Joined: August 31st, 2014, 4:32 am

November 8th, 2014, 4:59 pm #3

sao ko có 10 ca khúc với sáo nhạc việt mà cứ phải hoa là thế nào...
đáng là 10 ca khúc nòi trên dizi chứ :3
Quote
Like
Share

hien_87
Trung tướng
Trung tướng
Joined: September 16th, 2010, 12:42 am

November 9th, 2014, 8:53 am #4

10 Ca Khúc Nhạc Hoa Bất Hủ rất hợp với sáo tiêu_Ver 2
Last edited by hien_87 on November 9th, 2014, 8:56 am, edited 4 times in total.
?Sự sống nảy sinh từ trong c?i chết, hạnh ph?c hiện h?nh từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời n?y kh?ng c? con đường c?ng, chỉ c? những ranh giới, điều cốt yếu l? phải c? sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...?
Quote
Like
Share