Joined: 2:16 AM - Jun 21, 2013

4:50 PM - Jul 14, 2013 #61

nhóm cho minh hỏi là: rượu trứng cá là một sản phẩm mới: vậy thi rượu có nồng độ bao nhiêu là được, sản phẩm trên thị trường có lên men nồng độ cao với nhiều nồng độ cơ chất khác nhau vay nhóm lên men ơ nồng độ nào?
Quote
Like
Share

Joined: 2:16 AM - Jun 21, 2013

5:00 PM - Jul 14, 2013 #62

nhóm cho minh hỏi trưng cá là cây it người trồng vậy thì ta sẽ đầu tư nguyên liệu như thế nào để ta dáp ứng được nhu cầu của nhà máy?
Quote
Like
Share

Joined: 2:07 AM - Jun 30, 2013

2:59 AM - Jul 15, 2013 #63

mình xin thay mặt nhóm của lời câu hỏi oanh !
câu hỏi về nồng độ của sản phẩm nhóm mình đã có cây trả lời cho những bạn hỏi trước đó rồi bạn vui lòng xem lại câu trả lời hoặc bạn cũng có thể xem bài của nhóm mình cũng được.
còn bạn hỏi : trưng cá là cây it người trồng vậy thì ta sẽ đầu tư nguyên liệu như thế nào để ta dáp ứng được nhu cầu của nhà máy?
xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
trước mắt khi nguồn nguyên liệu chưa tập trung thì sẽ tiến hành thu mua và song song với việc này sẽ tiến hành quy hoạch vùng chuyên trồng về nguồn nguyên liệu.
cảm ơn câu hỏi của bạn !
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: