Dàn Bài

Joined: December 28th, 2011, 3:26 am

January 16th, 2012, 2:30 am #1

Dàn Bài
[+] Spoiler
1. Giới thiệu chung về Công Nghệ Sinh Học.
1.1. Khái niệm.
1.2. Vai trò của công nghệ sinh học.
2. Giới thiệu về cây ngô
2.1. Tình hình phát triển của cây ngô
2.2. Đặc điểm chung của cây ngô.
2.3. Phân loại ngô
2.4. Vai trò của ngô
2.5. Triển vọng và thách thức của việc trồng ngô ở Việt Nam.
2.5.1. Những thuận lợi và triển vọng .
2.5.2 Những trở ngại và thách thức
3. CNSH trong phân bón và lợi ích của chúng trên cây ngô.
3.1. Phân bón trên ngô
3.2. Cách bón phân
3.3. Liều lượng bón
3.4. Nguyên tắc bón phân
3.5. Lợi ích của phân bón trên cây ngô
4. Các loại phân bón ứng dụng CNSH trên cây ngô.
4.1. Phân vô cơ.
4.1.1. Phân vi sinh vật cố định đạm.
4.1.2. Phân vi sinh vật phân giải lân.
4.2. phân hữu cơ .
4.2.1. Phân hữu cơ sinh học (compos)
4.2.2. Phân hữu cơ VSV.
4.2.3. Phân VSV phân giải xenluloze.
4.2.4 . Phân hữu cơ sinh học HC5 bột cá và maxi-bột cá
4.2.5 .Phân hữu cơ vi sinh BioGro.
5. Một số bệnh thường gặp trên ngô
4.1. Bệnh hại hạt
4.2. Bệnh thối thân do nấm
4.3. Bệnh phấn đen
4.4. Bệnh gỉ sắt
4.5. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng
4.6. Một số biễu hiện bệnh do thuốc bảo vệ thực vật
6. Ứng dụng công nghê trong việc xử lý bệnh trên cây bắp
5.1. Giống ngô kháng thuốc trừ cỏ
5.2. Giống ngô kháng sâu bệnh
5.3. Công nghệ sinh học trong phòng trừ thiên địch
5.4. Ứng dụng công nghê sinh học vào các biện pháp canh tác
7. Triển vọng phát triển của ngành sinh học trong tương lai
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: