Chiến lược marketing

Joined: November 16th, 2011, 4:44 am

November 28th, 2011, 3:15 pm #1

5.4. Chiến lược tiếp thị sản phẩm:
5.4.1 Chiến lược tiếp thị sản phẩm trong giai đoạn tung ra thị trường:
Có 4 chiến lược được chúng tôi đề ra ban đầu,đó là chiến lược hớt váng chớp nhoáng,chiến lược hớp váng từ từ,chiến lược xâm nhập chớp nhoáng và chiến lược xâm nhập từ từ.
Sau khi xem xét tình hình thực tế của thị trường và sự phù hợp với chiến lược kinh doanh,chúng tôi đã quyết định chọn chiến lược xâm nhập từ từ,đó là tung sản phẩm ra thị trường với giá thấp và mức khuyến mãi thấp.Giá thành sẽ khuyến khích khách hàng chấp nhận sản phẩm nhanh chóng,còn giữ chi phí khuyến mãi ở mức thấp nhằm đạt được nhiều lãi ròng hơn.Vì chúng tôi tin rằng nhu cầu của thị trường co giãn mạnh theo giá nhưng rất ít co giãn do khuyến mãi.
Chúng tôi nhận thấy chiến lược này thích hợp với thị trường lớn,thị trường đã biết rõ sản phẩm; thị trường nhạy cảm với giá và có sự cạnh tranh tiềm ẩn.
5.4.2 Chiến lược tiếp thị sản phẩm trong giai đoạn phát triển:
Trong giai đoạn này, công ty sử dụng một số chiến lược để kéo dài mức tăng trưởng nhanh của thị trường càng lâu càng tốt.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm, bổ sung thêm những tính chất mới cho sản phẩm và cải tiến kiểu dáng.
+ Công ty bổ sung những mẫu mã mới và nhứng sản phẩm che suờn.
+ Xâm nhập các khúc thị truờng mới.
+ Mở rộng phạm vi phân bố của mình và tham giá các kênh phân phối mới.
+ Chuyển từ quảng cáo mức độ biết đến sản phẩm đến quảng cáo mức độ ưa thích sản phẩm
+ Giảm giá để thu hút số người mua nhạy cảm với giá tiếp sau.
Chúng tôi theo đuổi những chiến lược mở rộng thị trường này sẽ củng cố được vị
trí cạnh tranh của mình. Nhưng kết quả này đi kèm với những chi phí thêm. Trong
giai đoạn phát triển chúng tôi phải dung hoà giữa thị phần lớn và lợi nhuận hiện tại
cao. Bằng cách chi tiền vào việc cải biến sản phẩm, khuyến mãi và phân phối,để công ty
có thể giành được vị trí không chế.Chúng tôi sẽ từ bỏ lợi nhuận tối đa trước mặt với hy vọng trong giai đoạn sắp tới kiếm được lợi nhuận còn lớn hơn nữa trong tương lai.
5.4.3. Chiến luợc Marketing trong giai doạn sung mãn:
Trong giai đoạn sung mãn chúng tôi sẽ khắt phục các khuyết điểm của sản phẩm.Tập trung các kinh nghiểm của mình vào những sản phẩm mới có lời nhiều hơn và những sản phẩm hoàn toàn mới.
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: