Joined: August 8th, 2011, 3:34 am

September 12th, 2011, 3:14 am #81

hi, ở nước ta chất màu thường sử dụng không đúng quy cách,vậy làm thế nào để hạn chế vấn đề đó?
tks

Quote
Like
Share

Joined: August 9th, 2011, 10:35 am

September 12th, 2011, 5:25 am #82

dhtp6blt-ng.t.thanhtam-10376171 wrote:hi, ở nước ta chất màu thường sử dụng không đúng quy cách,vậy làm thế nào để hạn chế vấn đề đó?
tks
1 số biện pháp để người tiêu dùng dử dụng đúng quy định các chất tạo màu nhân tạo:
- Nâng cao kiến thức về phụ gia chất màu cho người dân
- Phổ biến lợi ích cũng như tác hại của chất tạo màu nhân tạo cho mọi người.
- Có các biện pháp quy định chặt chẽ hơn về chất màu:
+ Quy định về hàm lượng sử dụng.
+ Nghiêm khắc về sử phạt vi phạm
+ Quy định những phụ gia chất màu nhân tạo được cho phép sử dụng.
Quote
Like
Share

Joined: August 17th, 2011, 6:39 am

September 14th, 2011, 9:05 pm #83

nhóm có thể cho biết quy định của cục VSATTP đối với chất màu nhân tạo?
Quote
Like
Share

Joined: August 4th, 2011, 4:42 pm

September 15th, 2011, 5:05 pm #84

DHTP06ALT_TRAN THI LIEN_10374481 wrote:nhóm có thể cho biết quy định của cục VSATTP đối với chất màu nhân tạo?
Chào bạn!
Về câu hỏi này thì mình sẽ chỉ có thể cung cấp đường link này cho bạn. Tuy chưa đầy đủ lắm nhưng cũng có thể giúp bạn phần nào đó.
http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Ar ... anhmuc.swf
Cám ơn bạn về câu hỏi!
m030
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: