Joined: July 20th, 2011, 4:28 am

August 26th, 2011, 3:22 pm #11

Chào nhóm, nhóm cho mình hỏi là giữa việc ăn các loại TP có bổ sung vi chất dinh dưỡng với việc uống các loại thuốc bổ (ví dụ như viên sắt) thì cái nào tốt hơn. Hàm lượng vi chất dinh dưỡng bên nào nhiều hơn. Cám ơn nhóm
Quote
Like
Share

Joined: July 17th, 2011, 1:22 pm

August 27th, 2011, 3:13 am #12

wrote:Chào nhóm, nhóm cho mình hỏi là giữa việc ăn các loại TP có bổ sung vi chất dinh dưỡng với việc uống các loại thuốc bổ (ví dụ như viên sắt) thì cái nào tốt hơn. Hàm lượng vi chất dinh dưỡng bên nào nhiều hơn. Cám ơn nhóm
Chào bạn, trong hai dạng bổ sung này, dạng vi chất bổ sung vào TP an toàn hơn thuốc vì nguyên tắc bổ sung phải theo nhu cầu sinh lý hằng ngày của cơ thể. Do đó độ an toàn cao, có thể dùng thông thường và lâu dài mà không hề gây hại. Hàm lượng vi chất dinh dưỡng trong thuốc nhiều hơn
Quote
Like
Share

Joined: August 12th, 2011, 5:30 am

August 27th, 2011, 5:28 am #13

Cho mình hỏi là lượng vi chất trong sản phẩm chỉ mang tính bổ sung đúng không?
Quote
Like
Share

Joined: July 19th, 2011, 3:37 am

August 27th, 2011, 6:18 am #14

wrote:Cho mình hỏi là lượng vi chất trong sản phẩm chỉ mang tính bổ sung đúng không?
Đúng đó bạn, lượng vi chất trong sản phẩm chỉ mang tính bổ sung, vì hàm lượng nhỏ, có thể sử dụng hằng ngày, lượng vi chất mất đi là do cơ thể sự dụng để họat động. Nếu như muốn bổ sung do nhu cầu bệnh lý có thể sử dụng thuốc hỗ trợ với hàm lượng cao hơn.
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: