1.Khoáng chất là gì?

Joined: July 17th, 2011, 1:22 pm

August 6th, 2011, 2:55 pm #1

1.Khoáng chất là gì?
Khoáng chất là những thành phần còn lại dưới dạng tro sau khi đốt các mô thực vật và động vật, hay nói cách khác khoáng chất là các chất vô cơ chuyển hoá thành thực phẩm qua quá trình tích hợp vào đất và thực vật, động vật. Chúng ta hấp thụ khoáng chất bằng cách ăn các loại đó. Có hơn 20 loại khoáng chất cần cho cơ thể con người.
Quote
Like
Share

Joined: July 19th, 2011, 6:46 am

August 7th, 2011, 8:14 am #2

Hi!cho mình hỏi có phải khoáng chất bao gồm nguyên tố đa lượng và vi lượng không?
Quote
Like
Share

Joined: July 19th, 2011, 5:43 am

August 7th, 2011, 8:34 am #3

Chào nhóm!
Mình được biết tro gồm có các hợp chất vô cơ, muối khoáng, oxit kim loại và các axit phi kim. Vậy vì sao nhóm nói là tro là khoáng chất được không? Xin cám ơn!
Quote
Like
Share

Joined: July 17th, 2011, 1:22 pm

August 7th, 2011, 10:31 am #4

wrote:Hi!cho mình hỏi có phải khoáng chất bao gồm nguyên tố đa lượng và vi lượng không?
Chào bạn, khoáng chất bao gồm nguyên tố đa lượng và vi lượng.Nhóm mình sẽ post phần nguyên tố đa lượng và vi lượng cho bạn hiểu thêm
Cám ơn câu hỏi của bạn
Quote
Like
Share

Joined: July 19th, 2011, 3:37 am

August 8th, 2011, 12:19 pm #5

wrote:Chào nhóm!
Mình được biết tro gồm có các hợp chất vô cơ, muối khoáng, oxit kim loại và các axit phi kim. Vậy vì sao nhóm nói là tro là khoáng chất được không? Xin cám ơn!
Khóang chất là các chất hóa học vô cơ có sức chịu đựng với nhiệt độ cao và vẫn hiện diện trong thực phẩm hoặc tế bào bị đốt cháy hòan tòan, sẽ đọng lại thành tro.
Quote
Like
Share

Confirmation of reply: