TRANSLATION 1 + 2 + 3 + Teachers' guide

Joined: 8:44 AM - Sep 07, 2006

2:15 PM - Nov 11, 2008 #1

Hnay trong lúc copy slide "TRANSPORTATION AND SHIPPING" vô tình copy luôn được file tuyệt hay này :D 3 quyển TRANSLATION 1, 2, 3 của trường mình cùng với bản dịch đầy đủ của 3 quyển này :p Thích thế! Mọi người down về xem nhé! :D

TRANSLATION 1 + 2 + 3

:down: DOWNLOAD

TEACHERS' GUIDE

:down: DOWNLOAD
Last edited by nguyen_tuyanh on 12:30 AM - Nov 17, 2008, edited 1 time in total.
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: 10:08 AM - Jun 18, 2007

2:37 PM - Nov 11, 2008 #2

thanks admin !!!
Quote
Like
Share

Joined: 2:38 AM - Sep 16, 2006

2:54 PM - Nov 11, 2008 #3

=)) cô biết thì chết đòn
Quote
Like
Share

Joined: 10:14 AM - Sep 13, 2006

5:57 PM - Nov 11, 2008 #4

2 cai nay deu dc dat past :D
Last edited by beep_3008 on 6:03 PM - Nov 11, 2008, edited 1 time in total.

Everything could be created by money .
Quote
Like
Share

Joined: 8:44 AM - Sep 07, 2006

12:00 AM - Nov 12, 2008 #5

ấn READ ONLY là ðọc ðýợc mà, chỉ ðặt PASS chống MODIFY thôi :D
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: 2:57 PM - Aug 25, 2008

3:09 PM - Nov 12, 2008 #6

Nhưng em không down được :((. Link ko hoạt động :(
Quote
Like
Share

Joined: 8:44 AM - Sep 07, 2006

3:16 PM - Nov 12, 2008 #7

down bình thương mà e
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: 3:24 AM - May 02, 2007

2:56 AM - Nov 27, 2008 #8

Cám ơn Tùy Anh , hehee
Quote
Like
Share

Joined: 12:40 PM - May 19, 2009

12:45 PM - May 19, 2009 #9

very good
Quote
Like
Share

Joined: 10:12 AM - Jun 04, 2009

10:17 AM - Jun 04, 2009 #10

thanks a lot!
Quote
Like
Share