TRANSLATION 1 + 2 + 3 + Teachers' guide

Joined: September 7th, 2006, 8:44 am

November 11th, 2008, 2:15 pm #1

Hnay trong lúc copy slide "TRANSPORTATION AND SHIPPING" vô tình copy luôn được file tuyệt hay này :D 3 quyển TRANSLATION 1, 2, 3 của trường mình cùng với bản dịch đầy đủ của 3 quyển này :p Thích thế! Mọi người down về xem nhé! :D

TRANSLATION 1 + 2 + 3

:down: DOWNLOAD

TEACHERS' GUIDE

:down: DOWNLOAD
Last edited by nguyen_tuyanh on November 17th, 2008, 12:30 am, edited 1 time in total.
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: June 18th, 2007, 10:08 am

November 11th, 2008, 2:37 pm #2

thanks admin !!!
Quote
Like
Share

Joined: September 16th, 2006, 2:38 am

November 11th, 2008, 2:54 pm #3

=)) cô biết thì chết đòn
Quote
Like
Share

Joined: September 13th, 2006, 10:14 am

November 11th, 2008, 5:57 pm #4

2 cai nay deu dc dat past :D
Last edited by beep_3008 on November 11th, 2008, 6:03 pm, edited 1 time in total.

Everything could be created by money .
Quote
Like
Share

Joined: September 7th, 2006, 8:44 am

November 12th, 2008, 12:00 am #5

ấn READ ONLY là ðọc ðýợc mà, chỉ ðặt PASS chống MODIFY thôi :D
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: August 25th, 2008, 2:57 pm

November 12th, 2008, 3:09 pm #6

Nhưng em không down được :((. Link ko hoạt động :(
Quote
Like
Share

Joined: September 7th, 2006, 8:44 am

November 12th, 2008, 3:16 pm #7

down bình thương mà e
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: May 2nd, 2007, 3:24 am

November 27th, 2008, 2:56 am #8

Cám ơn Tùy Anh , hehee
Quote
Like
Share

Joined: May 19th, 2009, 12:40 pm

May 19th, 2009, 12:45 pm #9

very good
Quote
Like
Share

Joined: June 4th, 2009, 10:12 am

June 4th, 2009, 10:17 am #10

thanks a lot!
Quote
Like
Share