Trắc nghiệm Quản trị chiến lýợc

Joined: September 9th, 2006, 9:48 am

January 12th, 2009, 1:49 pm #1

Last edited by nguyen_tuyanh on January 14th, 2009, 5:12 pm, edited 2 times in total.

Quote
Like
Share

Joined: September 8th, 2006, 4:26 pm

January 12th, 2009, 1:53 pm #2

thanks nhé. đang ko biết học thế nào:D
Quote
Like
Share

Joined: September 16th, 2006, 2:38 am

January 12th, 2009, 1:55 pm #3

hàng về hàng về! mong mãi :D, thanks bác Kiên nhiều
Quote
Like
Share

Joined: September 8th, 2006, 8:35 am

January 12th, 2009, 1:58 pm #4

thank u :D
MADE IN VIETNAM
Quote
Like
Share

Joined: October 31st, 2007, 4:14 pm

January 12th, 2009, 2:20 pm #5

may quá. cảm ơn Kiên nhé..
Quote
Like
Share

Joined: May 2nd, 2007, 3:24 am

January 12th, 2009, 2:28 pm #6

ối xời ngàn lần đội ơn bạn Kiên, huhu, đang ko biết học thế nào , chỉ ngồi đọc truyện mãi :D
Quote
Like
Share

Joined: September 13th, 2006, 10:14 am

January 12th, 2009, 3:15 pm #7

cam on Kien nha':)

Everything could be created by money .
Quote
Like
Share

Joined: April 27th, 2007, 2:19 pm

January 13th, 2009, 5:00 am #8

kien pro^^ million thank
Quote
Like
Share

Joined: September 8th, 2006, 1:06 pm

January 13th, 2009, 5:40 am #9

:D Thanksssssssssss!
Quote
Like
Share

Joined: August 12th, 2009, 4:00 am

August 28th, 2009, 8:18 am #10

bạn Kiên ơi, cái này có đáp án ko vậy bạn? :D
Quote
Like
Share