Tổng hợp các loại sách xác suất thống kê hay

Joined: July 1st, 2016, 7:21 am

July 1st, 2016, 7:28 am #1

Dịch vụ nhận làm tiểu luận chuyên nghiệp cấp cao học của www.hocthue.net xin giới thiệu với các bạn bộ giáo trình và sách học xác suất thống kê hưu ích như sau:

Xác suất thống kê là môn học bao gồm 2 phần chính đó là xác suất và thống kê.
sách, bài giảng, tài liệu, bài tập xác suất thống kê

Giáo trình xác suất thống kê đại học nông nghiệp:

http://mysite.tuaf.edu.vn/files/users/n ... _dhnn1.pdf

Bài giảng xác suất thống kê PTIT cho ngành kỹ thuật. Phần này nặng hơn và khó hơn khối ngành kinh tế.

http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/12345 ... uat%29.pdf

Tóm tắt công thức xác suất thống kê

http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/hnky/fil ... 20XSTK.pdf

Slide bài giảng xác suất thống kê

https://tdt10250301.files.wordpress.com ... xstkdh.pdfSÁCH XÁC SUẤT THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢICác bài tập thống kê có lời giải sẽ giúp bạn hiểu về thống kê hơn bao gồm tổng thể nghiên cứu, số liệu thu thập phải được xử lý tổng hợp, trình bày, tính toán các số đo; kết quả có được sẽ giúp khái quát được đặc trưng của tổng thể.

Bài tập về thống kê chắc chắn không thể thiếu biến ngẫu nhiên và hàm phân phối , bài tập ước lượng tham số, bài toán kiểm định giả thuyết, bài toán tương quan và hồi quy và trong đó có phần lời giải trong sách

Bài tập và bài giải sách scan của Đào Hữu Hồ: Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

https://nguyenvantien0405.files.wordpre ... e1bb93.pdf

Tài liệu bài tập xác suất thống kê có giải

https://document-of-phongnguyen.googlec ... 20XSTK.pdf

Slide, powerpoint bài giảng xác suất thống kê:
Slide môn XSTK khóa K54 của thầy Tiến

CHương 1
Chương 2
Chương 3a
Chương3.b
C4
C6
C7
C8

Xác suất thống kê tiếng anh. Nếu bạn đọc hiểu tiếng anh thì các bạn có thể xem giáo trình của PSU . Bài giảng do trường PSU rất hay và bạn nên tham khảo. Các chủ để của môn xác suất thống kê được trình bày rất khoa học, gọn gàng và dễ hiểu đồng thời các thí dụ minh họa rất thực tế.

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat414/
Nguồn: xác suất thống kê
Quote
Like
Share