Bài tập Quy Hoạch Tuyến Tính - GS Trần Túc

Joined: September 7th, 2006, 8:44 am

November 2nd, 2010, 4:32 pm #1

password: a2ftu.info

:down: DOWNLOAD
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: January 6th, 2011, 11:01 am

January 6th, 2011, 11:14 am #2

thanks
Quote
Like
Share

Joined: July 30th, 2013, 2:00 am

July 30th, 2013, 2:01 am #3

Admin ơi, cậu còn file sách "Bài tập Quy hoạch tuyến tính" của GS. Trần Túc không? làm ơn post lên hộ mình đi cậu, link cũ của cậu bị die roy :(
Quote
Like
Share