Bài giảng Triết học của thầy Khái

Joined: 8:44 AM - Sep 07, 2006

4:41 PM - Aug 09, 2011 #1

Tài liệu này dành cho học viên CAO HỌC nhé :D Đây là tập bài giảng của thầy Khái do 1 tiền bối đi trước đã gõ lại bài viết trên lớp.

:down: DOWNLOAD
Last edited by nguyen_tuyanh on 4:44 PM - Aug 09, 2011, edited 1 time in total.
Nguyen Tuy Anh

Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: tuy.nguyen@damco.com
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Quote
Like
Share

Joined: 4:17 AM - Mar 28, 2017

4:28 AM - Mar 28, 2017 #2

cảm ơn bạn nhé, tài liệu rất hữu ích
Quote
Like
Share