benim köyyy

benim köyyy

Eyüp Naci Berber
Eyüp Naci Berber

December 23rd, 2004, 11:29 pm #1

Kim hazýrlýyorsa bu sayfayý ýlk once emek verdýgý ýcýn tesekkür ederým ama ýngýlýzce oldugu ýcýn anlýyamýyorum ama almanca yada türkce olsaydý cok ýyý olurdu...

Ama su soykýrým ve katletme sözlerý artýk koymasanýz ýyý olur cünký buna sanýrmý cýddý anlamda ne sýz ermenýler nede býz türkler ýnanýyoruz ben býr bayburtlu olarak ve özellýkle varzahan köyünden býrý olarak bu olaylar hakkýnda cok sey dýnledým büyüklerýmýzden ama ýnanýrmýsýnýz býr ermený dededende dýnlemek ýsterdým ne olduguna daýr ýyý býr fýkýr yürüte býlmek ýcýn daha saglýklý düsünceye sahýp olmak ýcýn ...

Tekrar tesekkür ederým
Quote
Share